När kontorsnätverket bara funkar

WiFi som tjänst passar företaget som söker en molnbaserad lösning utan att tumma på kvaliteten och säkerheten. Koppla upp alla enheter till det trådlösa nätverket för ökad frihet och flexibilitet. På så sätt kan ni använda alla ytor på arbetsplatsen utan att tappa anslutningen.


Dessutom får ni tillgång till en webbaserad portal för att kartlägga trafikflödet och vilka områden som nyttjas ofta eller sällan. Med webbgränssnittet får ni visibilitet ner på klientnivå utan någon hårdvaruinvestering.

 

Fördelar med tjänsten