MST SYD

HSB föreningar
februari 22, 2018
 

MST Syd har valt Protelo Solutions som IT-tjänster & produkter, i samband med detta så valde man att gå över till molnbaserade tjänster.
Hans Persson på MST Syd medger att han i början var lite skeptiskt till att lägga allt i det s.k. molnet. Då de nyligen hade tagit beslut om att använda ärendehanterings verktyget Mobigo stod de inför valet att antingen investera i egna servrar för betydande kostnader eller att använda sig av en molnserver. Valet föll på en lösning där Mobigo körs på en molnserver hos Amazon AWS men hanteras av Protelo.

Protelo Solutions har hjälpt MST Syd att införa ett molnbaserat digitalt system för dokumenthantering där inskannade fakturor automatiskt sänds till en applikation på molnservern. Applikationen lägger upp dem för attest och meddelar de attestbehöriga om att det finns en ny inkommen faktura. MST Syd kör även sitt ärendehanteringssystem och ekonomisystem i en hostad lösning hos Amazon AWS, som hanteras av Protelo Solutions.

”Vi är mycket nöjda med avtalet och samarbetet med MST Syd. Jag är glad att säga att MST Syd litar på vår expertis och erfarenhet inom mjukvaruutveckling och molntjänster och relaterade supporttjänster", säger Daniel Witt, VD för Protelo Solutions AB.


 

Protelo är ett IT-serviceföretag och totalleverantör som hjälper företag och organisationer att dra nytta av möjligheterna med digitalisering. Som en ledande leverantör av molntjänster och underhåll har vi hjälpt flera av våra kunder att bygga och implementera framgångsrika molnlösningar. Våra partners inkluderar Amazon Web Services (AWS)

Om Protelo Solutions

Protelo Solutions är ett innovativt IT-konsultföretag som gör det möjligt för ledande företag och organisationer att fånga möjligheterna till digitalisering. Vi tillhandahåller innovativa, säkra och hållbara lösningar inom IT- och kommunikationsteknik genom att kombinera teknisk fördel och stark affärsinseende. Detta gäller vare sig frågan omvandlar produkter till tjänster, utvecklar nya affärsmodeller eller hjälper den offentliga sektorn att komma närmare medborgarna. Vi hittar var teknik och affärsutveckling möts. Vi tänker stort. Vi testar, vi lär oss och vi anpassar oss. Och avståndet från planering till handling är kort.


Kontakta oss