Med SLA får du svar i tid”SLA”, Service Level Agreement, innebär att du alltid får svar i tid till en månadskostnad. Du får direktnummer till vår supporttelefon, med konsulter enbart tillgängliga för dig som avtalskund. Vill du hellre mejla oss flaggas ditt inkomna ärende och tas om hand på fortast möjliga vis. Du prioriteras och får svar av certifierad tekniker. Mot en timdebitering uppfyller vi de behov som uppstår eller andra frågor kring Mac, iPhone, iPad, e-post, Microsoft 365, nätverk och mycket mer. De flesta ärenden löses vid första samtalet, genom dokumentation inom ramen för vårt avtal, är vi väl förtrogna med ditt företags förutsättningar och IT-miljö.

Det finns två svarstider i serviceavtalet (för företag och skolor):
SLA-klient – svarstid inom 8 arbetstimmar (per användare), 290 kr/mån ex moms
SLA-klient – svarstid inom 16 arbetstimmar (per användare), 150 kr/mån ex moms
Timdebitering, 1350 kr ex moms
Vi har möjlighet att anpassa tjänsten till ditt företag och hänvisar alltid till det avtal som upprättas.

Företagskonsult och supportFjärrsupport är vårt smidiga sätt att hjälpa dig när som helst och var som helst.
Genom vår fjärrsupport kortar vi vår arbetstid och minskar transportavgifterna, för dig som avtalskund innebär det så klart billigare support och kortare väntetider.

Protelo har ett konsultteam och helpdesk i Malmö med hög kunskapsnivå och lång erfarenhet. Vi anlitas dagligen av kunder runt om i Sverige och i synnerhet Skåne, alltifrån företag i SMB-segmentet till Enterprise.
Nivån på våra SLA (avtalsreglerad support) anpassas efter krav på drift, tillgänglighet, avdelning, användare eller andra specifika krav som finns i er verksamhet. Vår ärendehantering och helpdesk sköter support för level 1 (standard), men även level 2 & 3 (specialistkunskap). Som SLA-kund till oss har du tillgång till helpdesk med dokumenterat arbetssätt, hög kunskap och förståelse för kundens IT. Bästa förutsättningar för att erhålla svar på frågor, så snabbt som möjligt.
Vi erbjuder:

  • SPOC – en kontaktväg för alla typer av felanmälningar
  • 24/7 – FAQ, self-service, YouTube-guider på de vanligaste frågorna
  • 08-17, level 1-support
  • 08-17, level 2-support (intern eskalering till level 3)
  • Ärendehantering, med ticket till anmälaren och automatisk SLA-nivåprioritering

Vi kan bli din IT-avdelningFjärrsupport är vårt smidiga sätt att hjälpa dig när som helst och var som helst.
Genom vår fjärrsupport kortar vi vår arbetstid och minskar transportavgifterna, för dig som avtalskund innebär det så klart billigare support och kortare väntetider.

Har ditt företag vuxit? Eller har personen som från början hade IT-ansvaret inte tid eller försummar sina andra arbetsuppgifter? Då kan vi hjälpa. Det är mycket att hålla reda på i dagens IT-miljö, uppdateringar dyker upp allt oftare och det blir svårare för gemene man att veta vilka programversioner och enheter som är kompatibla med varandra.
Som privatperson kan du normalt vara utan datorn eller telefonen en kortare tid men inte på jobbet. Många försöker lösa det genom att helt enkelt sätta sig in i den digitala världen, men det dyker ständigt upp förändringar och säkerhetsuppdateringar som tar mycket tid och energi från annat.
Ditt fokus ska ligga på dina kunder och inte på den egna IT-miljön.
Låt oss bli din IT-avdelning.