Erbjud Wi-Fi på ditt företag för att locka fler kunder


—   Med Facebook Wi-Fi kan kunder på ditt företag checka in på Facebook för att få åtkomst till gratis Wi-Fi. Dina kunders incheckningar kan visas av deras familj och vänner, och hjälpa dig att få kontakt med fler potentiella kunder.

Få fler följare genom att ansluta till Instagram


—   Anslut företagets Instagram-profil så att besökarna kommer åt ditt Wi-Fi med sin Instagram-inloggning. Besökare kan välja att följa din företagsprofil och få de senaste uppdateringarna när de ansluter till ditt Wi-Fi genom sin Instagram-inloggning.

Visa mer interaktion på din Facebook-sida


—   När kunder checkar in för att få gratis Wi-Fi skickar vi dem till din Facebook-sida där de kan interagera med och gilla din sida. Företag som har konfigurerat Facebook Wi-Fi har i genomsnitt sett en avsevärd ökning i sidinteraktion.

Bli upptäckt av personer som letar efter Wi-Fi


—   Miljontals personer söker efter Wi-Fi-hotspots på Facebook varje månad. Facebook Wi-Fi kan hjälpa de här individerna att upptäcka företag som ditt, så att du kan få kontakt med fler potentiella kunder.

Kunder får smidig anslutning till Wi-Fi


—   Med Facebook Wi-Fi behöver dina kunder inte längre be dig eller dina anställda om Wi-Fi-lösenordet. För att komma online ombeds dina kunder att logga in på Facebook och checka in på ditt företag. Du kan även begränsa hur länge kunder kan använda Wi-Fi under varje session.

Ta reda på mer om dina kunder för att få ditt företag att växa


—   Se hur många kunder som har checkat in på ditt företag och annan statistik som unika besökare som har besökt ditt företag under en viss månad och hur många av besökarna som är nya eller återkommande.

 

Vill du ha Facebook Wi-Fi för ditt företag?


Kontakta oss